Lidelser som forbindes med psykose

Å stille en diagnose betyr å identifisere en sykdom på grunnlag av personens symptomer. Selve ordet diagnose består av to ord: dia=gjennom, og gnosis=kunnskap. Ordet diagnose betyr følgelig «gjennom kunnskap». «Psykose» dekker en rekke forskjellige psykotiske lidelser med mange forskjellige årsaker.