Hva er psykose?

Dette programmet gir en innføring i psykose; hva det er, hvordan det behandles og hvordan det er å leve med. Psykoselidelse er en alvorlig diagnose, men en kan likevel leve et godt og rikt liv med det. Særlig når det oppdages og behandles tidlig. Behandlingen blir stadig bedre. Hvert kapittel har en kort innledning, og så kan du fordype deg i det som er aktuelt for deg. Vi håper at det er til nytte for både pasienter, pårørende og helsepersonell!