Stoffutløst psykose

Dette er en forvirringstilstand (psykose) som i hovedsak er fremkalt av stoffmisbruk, av kjemiske stoffer.

Ved en stoffutløst psykose oppstår symptomene raskt og varer relativt kort – timer til dager – inntil virkningen av stoffet avtar. Desorientering, hukommelsesproblemer og visuelle hallusinasjoner er de vanligste symptomene.

Visse narkotika assosieres med utviklingen av psykotiske lidelser: Hasj, kokain, speed, amfetamin, og hallusinogeniske stoffer som LSD, ecstasy og fleinsopp.

Diagnosen er ikke alltid enkel. Noen ganger oppstår en kortvarig psykose. Andre ganger kan den utløse en mer alvorlig psykotisk lidelse, som schizofreni hos enkelte som allerede er sårbare for det.

Det er vanlig at schizofreni utvikler seg etter at man har brukt et stoff som påvirker hjernen, selv om stoffet ofte brukes for å lette symptomene på en psykotisk lidelse under utvikling. Dette kalles noen ganger for selv-medisinering. Uheldigvis forverrer det de psykotiske symptomene, og det kan bli vanskeligere å stille en diagnose. Det gjør det også vanskelig for familiene. Vi vet ikke hva personen opplever, og når vi vet at det blir brukt stoff, kan vi feilaktig gå ut fra at dette er årsaken til psykosen.

ansikter
Alt som kreves er en blås hasj, og hans paranoia og andre symptomer kommer strømmende på.

Tilstedeværelse av narkotiske midler i kroppen kan framgå av urin- og blodprøver. Dette er en viktig kartlegging som bidrar til å skille mellom stoff-fremkalt psykose og andre former for psykose.

Stoffmisbruk kan være katastrofalt for dem som allerede har en psykotisk lidelse – ofte vil det fremskynde en ny episode. Selv om det kan være vanskelig bør pårørende og venner fraråde slik misbruk. Alle som kan være disponert for å utvikle en psykotisk lidelse bør også advares sterkt mot å bruke marihuana, kokain, speed og de andre stoffene nevnt ovenfor.

Også alkoholmisbruk er vanligvis uheldig i denne sammenheng.

Det mest alvorlige er at etter gjentatte episoder kan psykosen begynne å leve sitt eget liv, og til slutt bli en schizofreni, noen ganger uhelbredelig.