Hjelp og behandling

Hvordan stilles en diagnose?

Det finnes ennå ingen fysisk test, som f.eks. blodprøve, som kan avsløre lidelsen. Først sjekkes det om psykosen er forårsaket av medikamenter eller andre sykdommer. Hvis det er personens første psykotiske episode, vil det som regel foretas en full medisinsk utredning. Ofte vil det være behov for en observasjonsperiode, og dette kan innebære sykehus-innleggelse.