Andre psykotiske lidelser

En vrangforestilling kan forekomme uten andre symptomer. En person kan innbille seg at han blir forfulgt eller at han er en maktperson. Vrangforestillinger som utløser sjalusi forekommer også.

Svangerskapspsykose utløses etter fødsel og minner ofte om schizofreni eller bipolar lidelse. Dette er veldig sjelden, og inntreffer bare i omlag ett av 500 svangerskap.

En helt annen sykdom kan også påvirke hjernen – og dermed forårsake psykotiske symptomer. Struma, hjernesvulst, Huntingtons sykdom, virusinfeksjon og AIDS er alle eksempler på sykdommer som kan ha denne virkningen.

Ettersom disse sykdommene vanligvis kan diagnostiseres ved hjelp av fysiske tester, kommer det klart fram at de er årsaken. Allikevel kan det selvfølgelig være vanskelig å stille diagnose, spesielt i begynnelsen. Det er imidlertid viktig å finne ut om der er en underliggende sykdom, ettersom behandlingen da vil være en annen. Hvis denne andre sykdommen kan behandles, vil psykosen vanligvis forsvinne.