Hva kommer psykose av?

Psykiatrien er forsiktig med å si noe kategorisk om årsakene til psykose. Det er et faktum at vi selv etter nesten hundre års forskning på psykoser, ikke vet med sikkerhet hva som forårsaker dem. Noen er derfor tilbøyelige til å si at det skyldes uflaks, men vi vet en del om risikofaktorer.