Schizoaffektiv lidelse

Noen ganger er det ikke mulig å skille mellom schizofreni og bipolar lidelse fordi personen har symptomer på begge lidelsene. I tillegg forandrer noens symptomer seg over tid. Først framtrer de som typiske symptomer på schizofreni eller bipolar lidelse, et år eller så senere viser de tydelige tegn på den andre sykdommen.

Med schizoaffektiv lidelse menes en form for psykose som faller mellom en diagnose på schizofreni og bipolar lidelse. Mennesker med schizoaffektive forstyrrelser får behandling for de konkrete symptomene de har. Årsak og utfall av sykdommen er tilsvarende som ved schizofreni og bipolar lidelse.