Om prosjektet

Dette e-læringsprogrammet tar utgangspunkt i Jan Olav Johannessens hefte “Hva er psykose”. Denne brosjyren har kommet i flere reviderte versjoner siden den først kom ut. Hensikten var å gi den som har blitt syk. helsefagarbeidere og pårørende en innføring og en forståelse av psykose.

E-læringsprogrammet er utarbeidet og tilpasset dette formatet av Robert Jørgensen og Sveinung Dybvig, som har jobbet med tidlig intervensjon av alvorlige psykiske lidelser gjennom en årrekke. Folkeopplysning om alvorlige psykiske lidelser er en viktig del av tidlig intervensjons arbeid. Det ble innvilget midler fra Helsedirektoratet for å lage et slikt program og at det gjøres tilgjengelig for alle via hjemmesidene til psykiatrisk opplysning. Animasjonene er laget av Sunniva Dybvig.