Schizofreniform lidelse

En diagnose på schizofreniform lidelse stilles hvis symptomene varer lengre enn en måned, men kortere enn seks måneder.

Hvis symptomene varer mindre enn en måned er diagnosen kort reaktiv psykose. Dette kan oppstå som en midlertidig reaksjon i hjernen på en veldig belastende hendelse – som å være i krig, eller gå seg bort i skogen eller drive rundt på havet i flere dager. Jo raskere det kommer på, jo mer sannsynlig er det at personen vil bli seg selv igjen. Diagnosen schizofreni stilles bare hvis symptomene varer i mer enn seks måneder.

Symptomene på schizofreniform lidelse er de samme som ved schizofreni, forvirring i tanker og følelser.