Bipolar lidelse

Bipolar lidelse ble tidligere kalt manisk depressiv psykose. Bipolar betyr på norsk at vi har en lidelse som kjennetegnes av dype daler og høye topper, en lidelse hvor følelsene svinger.

Mens schizofreni i enkle vendinger kan beskrives som en forvirringstilstand som berører hvordan folk tenker og føler, kan bipolar lidelse kalles en forstyrrelse hovedsaklig i hvordan personen føler.

Dette er også en vanlig sykdom. Den vil ramme 1 av 100 på et tidspunkt i livet, og omlag dobbelt så mange kvinner som menn. Til enhver tid vil det imidlertid bare være omlag 1/3 så mange mennesker med aktive symptomer på bipolar lidelse enn med schizofreni. En av årsakene er at man med medikasjon lettere kontrollerer symptomene av bipolar lidelse, så bedringen er generelt mye bedre. Mens de psykotiske episodene er belastende og hemmende, vil de fleste med bipolar lidelse fungere godt mellom episodene.

Noen har en rekke oppstemte (maniske) episoder, andre har en serie med nedstemte (depressive episoder), mens andre igjen vil ha alle mulige kombinasjoner.

Den maniske episoden kan vi forstå som et fortvilt, desperat forsøk på å holde det triste på avstand. Hvem har ikke forsøkt å tvinge triste tanker bort ved å gjøre noe annet, kjøpe seg noe nytt o.s.v.

Den rammede opplever svært ekstreme stemninger – er veldig høyt oppe eller veldig langt nede.

Vrangforestillinger eller uvirkelige sanseopplevelser (hallusinasjoner) kan forekomme. Da vil de som regel være i overensstemmelse med om personen er høyt oppe eller langt nede.

Høyt oppe

Ved symptomer på mani kan man

 • føle seg irritert eller opprømt
 • snakke veldig fort
 • ha mange idéer som aldri gjennomføres
 • noen ganger føle at man ikke kan holde tritt med egne tanker
 • ha mindre søvnbehov enn ellers
 • være mer aktiv enn man vanligvis er
 • ringe eller skrive brev ustanselig
 • kjøre uforsvarlig
 • være veldig seksuelt aktiv
  og ukritisk
 • bruke enorme og urealistiske pengebeløp

Langt nede

Ved symptomer på depresjon kan man

 • føle seg nedfor, være trist, engstelig eller nervøs
 • føle for å gråte hele tiden, uten noen spesiell grunn
 • miste interessen for ting som man vanligvis setter pris på og bli tilbaketrukket
 • sove dårlig, ofte våkne tidlig om morgenen
 • ha problemer med å konsentrere seg om enkle oppgaver eller med å ta avgjørelser
 • enten gå opp eller ned i vekt, eller ha økt eller svekket appetitt
 • bevege seg langsomt eller snakke sent
 • tenke seriøst på å ta selvmord; føle seg verdiløs og at livet ikke er verdt å leve
 • være sikker på at man lider av en fryktelig sykdom og at man fortjener den
 • klage på at det er mye fysisk galt

Mennesker som har sykluser av nedstemthet etterfulgt av oppstemthet har de klassiske symptomene på en bipolar lidelse. Det vil si at de har symptomer på begge polene av følelser. Noen mennesker har en rekke maniske episoder, andre en rekke depressive episoder, mens andre igjen har alle mulige kombinasjoner.