Uvirkelige sanseopplevelser (hallusinasjoner)

Når grensen mellom meg og omverdenen er uklar, kan vi forstå at det blir vanskelig å skille mellom ytre stimuli (sanseinntrykk som lyder, synsinntrykk og lukter) og at en person kan tro at han ser, hører, føler, lukter eller smaker noe som ikke er der. Det mest vanlige er at de hører sine egne tanker som stemmer, som ingen andre kan høre; ens egne tanker høres ut som stemmer inne i hodet, eller som stemmer utenfra.

hallo

Det er bevist at de som «hører stemmer», faktisk hører stemmer.* Noen ganger vil mennesker som har tankeforstyrrelser oppleve at tankene de tenker ikke er deres egne. Veien er da kort til å anta at noe eller noen andre tenker tankene for dem. Prøv å tenk en tanke som ikke er din egen! Det kan høres ut som om noen snakker til deg! En del av dem som utvikler psykoser opplever at de hører stemmer. Ofte vil de i begynnelsen eller i perioder (f.eks. om kvelden) oppleve at disse «stemmene» er ens egne tanker, men etterhvert vil de ha slike opplevelser mye av tiden.

«Stemmene» kan mase, være krenkende eller morsomme. De kan be en gjøre spesielle ting, kommenterer (ofte kritisk) det man holder på med, eller gjentar tankene høyt. Mange roper til stemmene eller ler av de morsomme kommentarene de hører.

Noen mennesker hører bare tankene som stemmer av og til, andre nesten konstant. Mens stemmene er ubehagelige for de fleste, kan de for enkelte tilby vennskap og betryggelse.

Å se ting som ikke er her (visuelle hallusinasjoner), er mindre utbredt. Dette skjer oftest når psykosen skyldes medikamentmisbruk. Det kan også oppstå uvirkelige sanseopplevelser (hallusinasjoner) med smak og lukt, slik at noe som synes å være en merkelig smak av mat kan føre til at personer som føler seg paranoide tror at de blir forgiftet Berøringshallusinasjoner forekommer også.

Hallusinasjoner oppleves ofte som virkelige for personen som har dem, og blir som regel fullstendig akseptert. Det er derfor ikke overraskende at de kan føre til sinnsopprør og bekymring.

Også når det gjelder hallusinasjoner vil det være snakk om gradvis utvikling, fra en begynnende usikkerhet til fast overbevisning. Og, når bedringen kommer, vil også den være gradvis. Og også når det gjelder høre sine tanker som stemmer, forsøker vi å forstå budskapet bak disse tankene.