Forandringer i følelsene

Et annet symptom som ofte forbindes med psykose, er en forandring i hvordan en person føler seg, ofte uten noen åpenbar grunn. En psykotisk episode begynner ofte med en stemningsforandring, noen ganger oppstemthet, men vanligvis føler en seg nedfor eller engstelig.

Følelsene blir etterhvert tilsynelatende “avflatet” – man føler mindre enn man pleier, eller viser mindre følelser for dem rundt seg.

boble

Det er viktig å ha klart for seg at følelsene ikke er forsvunnet, men at pasienten, som en slags beskyttelsesreaksjon mot vonde og vanskelige følelser, trekker seg tilbake fra kontakt med omverdenen.

Viktige hendelser kan behandles med noe som ligner likegyldighet Enkelte kan ha upassende reaksjoner, f.eks. fnise når de mottar triste meldinger. Sagt på en annen måte: Når følelsene blir for massive, og når følelsestrykket blir for stort, kan psykose bli resultatet.