Symptomer har mening

Selv om det kan være vanskelig å forstå rent umiddelbart hva som ligger i, og bak, symptomene hos en person som framstår psykotisk, med uvirkelige sanseopplevelser og vrangforestillinger, må vi huske at det vi ser og hører er denne personens egne tanker og følelsesuttrykk.

skisse2

Mange sammenligner en psykose med det å drømme i våken tilstand. Selv om bildet ikke er helt dekkende, er det en nyttig måte å forstå den andre på. I psykologisk behandling er det nettopp slik mange behandlere nærmer seg innholdet i en psykose.

Psykoterapien går ut på å hjelpe den andre å sortere i et tilsynelatende tankemessig kaos, eller forvirring, finne fram til de følelsene som ligger bak, og få på plass den strukturen som denne personen hadde før det psykiske sammenbruddet.*


 

*Dette kan du lese mer om i for eksempel boken “Den gode psykoterapeut”.