Hvor kan vi få hjelp?

Jo mer du og personen som er rammet finner ut om psykoser, desto bedre. Det hender at noen er for redde eller flaue til å søke hjelp. Man vet kanskje ikke hvordan man skal gå fram. Informasjon er svært viktig, og jo mer du vet om sykdommen og hvordan takle den, desto mer kontroll vil du ha over situasjonen. Kom i kontakt med mennesker som har kunnskap om psykotiske lidelser. Ta kontakt med fagfolk innen psykisk helsevern, din lokale lege eller en privat psykiater. Still masse spørsmål. Det finnes også samfunnsorganisasjoner som er etablert for å tilby hjelp og støtte til mennesker med en psykotisk lidelse og deres familier. De skaffer informasjon og støtte av mange slag. De driver også støttegrupper hvor personer med felles interesser eller problemer kan komme sammen for å lære nye måter å mestre ting på.